Skip to main content

This job has expired

Ymddiriedolwr/Trustee

Employer
Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice
Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
Rôl Heb Dâl/Unpaid Role
Closing date
19 Feb 2024

View more

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’n bwrdd ymddiriedolwyr i helpu arwain yr elusen a chefnogi’r tîm rheoli i ddatblygu ein gwasanaeth a sicrhau’r adnoddau hollbwysig y mae eu hangen arnom i ddiwallu’r galw. Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy’n gallu sbario ambell awr y mis ynghyd ag unrhyw rôl neu ymrwymiadau sydd ganddynt eisoes.

Ein nod yw cael bwrdd amrywiol sy’n cynrychioli ein poblogaeth a phawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Does dim angen sgiliau na phrofiad penodol, ond yn ddelfrydol, bydd ymgeiswyr yn byw, yn astudio neu’n gweithio yn neu gerllaw’r ardaloedd yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae ein bwrdd yn dod o nifer o wahanol gefndiroedd. Yr hyn maent oll yn ei rannu yw angerdd dros gynrychioli’r gymuned leol a’r amrywiaeth o gleientiaid sy’n elwa o’n cyngor diduedd, am ddim.

Mae hon yn rôl heb dâl, ond caiff holl gostau rhesymol eu had-dalu. Gall rôl fel ymddiriedolwr roi cyfoeth o brofiad a boddhad i chi, cyfle i ddatblygu eich sgiliau, a defnyddio unrhyw arbenigedd neu wybodaeth sydd gennych er budd y gymuned leol.

Ewch i cabgwynedd.cymru/amdanom-ni/bwrdd i ddysgu mwy am y rôl.

 

We are looking for volunteers to join our board of trustees to help lead the charity and support the management team in developing our services and securing the vital resources we need to meet demand. We seek enthusiastic individuals who can spare a few hours a month alongside any existing role or commitments. 

Our aim is for a diverse board who represent our population and all those that use our services. No specific skills or experience required, but ideally applicants will live, study or work in or nearby the areas we service. 

Our board comes from many different backgrounds. What they all share is a passion for representing the local community and the diversity of clients who benefit from our free and impartial advice. 

This is an unpaid role but all reasonable expenses are reimbursed. A role as a trustee can provide you with a great deal of experience and satisfaction, the opportunity to develop your skills, and utilise any expertise and knowledge to benefit the local community. 

Visit  cabgwynedd.wales/about-us/board to find out more about the role.

 

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert